TWÓJ PRZEWODNIK PO NOWY UŚMIECH

KROK PO KROKU

Reveal® Clear Aligners to przezroczyste szyny wykonane specjalnie dla Ciebie na podstawie wycisku, bądź skanu wewnątrzustnego wykonanego przez dentystę.
To seria przezroczystych, lekkich, elastycznych aparatów przeznaczonych do korekty wad zgryzu u pacjentów z pełnym uzębieniem stałym (do drugich trzonowców). Są przeznaczone do korygowania wad zgryzu poprzez działanie ciągłych, niewielkich sił.
Nie powinieneś ich stosować, jeśli jesteś uczulony na tworzywa sztuczne.

 • Każda nakładka powinna być noszona przez 2 tygodnie (14-15 dni).
 • Każdy aligner powinien być użytkowany w ciągu dnia i nocy, wyłączając spożywanie posiłków oraz na czas szczotkowania zębów.
 • W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub złamania szyny należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

ZAKŁADANIE ALIGNERÓW

 

IDENTYFIKACJA GÓRNEGO I DOLNEGO

Upewnij się, że posiadasz odpowiedni aligner – górny przeznaczony do łuku górnego (Patrz A), dolny do łuku dolnego. Każdy z alignerów posiada oznaczenie.

A

 

DELIKATNY UCISK

Możesz założyć alignery w dowolnej kolejności na górny lub dolny łuk. Podczas zakładania każdego alignera należy delikatnie nacisnąć na przednie zęb (Patrz B).

B

RÓWNOMIERNE DOCIŚNIĘCIE APARTU

Następnie należy docisnąć równomiernie palcami w odcinkach bocznych łuku (zęby trzonowe), do momentu, aż szyny znajdą się na właściwym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO

Upewnij się, że alignery są dobrze umieszczone. Jeśli alignery nie są dobrze dopasowane, należy delikatnie nagryźć na wałeczek lub gazę aby umieścić je we właściwej pozycji.

ŚCISŁO, ALE NIE BOLEŚNIE

Alignery powinny być dobrze dopasowane, dlatego możesz odczuwać ucisk, co jest niezbędne podczas przesuwania zębów.

UWAGA: Jeśli odczuwasz znaczny dyskomfort skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem ortodontą. 

DOPASOWANIE

Po umieszczeniu alignerów w jamie ustnej, podczas mówienia może wystąpić seplenienie, które minie po kilku dniach ich użytkowania (po adaptacji języka do alignerów).

ZINTEGRUJ SIĘ Z NIMI 

Alignery należy użytkować całą dobę min. 22 godziny dziennie, wyłączając okres spożywania posiłków, szczotkowania zębów, nitkowania lub jeśli są jakieś inne wskazania od lekarza prowadzącego.

ZDEJMOWANIE ALIGNERÓW

 • Alignery należy zdejmować palcami, rozpoczynając od jednej strony w odcinku bocznym, następnie powoli przechodząc na drugą stronę tak jak pokazano na obrazku po lewej stronie (Patrz 3).
 • Aby zapobiegać uszkodzeniom, unikaj niepotrzebnego zdejmowania alignerów.
 • NIE NALEŻY stosować ostrych przedmiotów do zdejmowania alignerów.
 • Po zdjęciu należy niezwłocznie umyć aligner w wodzie, osuszyć i przechowywać szynę w specjalnym opakowaniu dołączonym do zestawu startowego.

C

CODZIENNA PIELĘGNACJA

PŁUKANIE

Po każdym czyszczeniu alignera należy go obficie spłukać wodą. Należy unikać stosowania płukanek do czyszczenia alignerów.

NIE NALEŻY stosować środków do protez czy płukanek do czyszczenia alignerów. Te produkty mogą powodować uszkodzenie powierzchni alignera, powodując, że stanie się on matowy, a przez to mniej kosmetyczny.

CZYSZCZENIE

 • Nie należy stosować gorącej wody do czyszczenia alignera, gdyż może powodować jego zniekształcenia. Zawsze stosuj letnią wodę.
 • Do czyszczenia alignerów należy stosować szczotkę z miękkim włosiem, wodę z kranu i niewielką ilość pasty do zębów (Patrz D).
 • Tabletki Henry Schein Retainer Cleaning Tabs są rekomendowane do czyszczenia alignerów.

D

PRZECHOWYWANIE

Jeśli aligner nie jest stosowany należy go zawsze przechowywać w przeznaczonym do tego opakowaniu (Patrz E). Należy zawsze umyć i osuszyć aligner przed umieszczeniem go w opakowaniu.

E

OSTRZEŻENIA

NALEŻY

Niektóre składniki pożywienia mogą powodować powstawanie przebarwień na alignerze. Należy myć zęby każdorazowo przed ponownym umieszczeniem alignera w jamie ustnej w celu uniknięcia przebarwień szyny.

Zawsze należy pamiętać o dokładnym myciu rąk wodą z mydłem przed użytkowaniem alignera.

 • Stosuj tylko jedną szynę na łuk w tym samym czasie.
 • Należy przechowywać z dala od dostępu dzieci oraz zwierząt.

NIE NALEŻY

 • Żuć gumy oraz spożywać gorących napojów podczas użytkowania alignera.

Zgubiony lub uszkodzony aligner?

Nie panikuj. Skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem ortodontą. W międzyczasie możesz tymczasowo powrócić do użytkowania alignera z poprzedniego etapu i stosować poprzedni zestaw szyn, zanim zostanie wykonany właściwy aligner.

WSKAZÓWKA : Należy zawsze zachować ostatnią parę stosowanych alignerów (poprzedni zestaw) w osobnym opakowaniu w bezpiecznym miejscu.